داشت یوسف را به مشتی خاک عالم می فروخت

نرگس آتش پرستی داشت شبنم می فروخت

با همان چشمی که می زد زخم مرهم می فروخت

 


زندگی چون برده داری پیر در بازار عمر

داشت یوسف را به مشتی خاک عالم می فروخت

 


زندگی این تاجر طماع ناخن خشک پیر

مرگ را همچون شراب کهنه کم کم می فروخت

 


در تمام سالهای رفته بر ما روزگار

شادمانی می خرید از ما و ماتم می فروخت

 


من گلی پژمرده بودم در کنار غنچه ها

گلفروش ای کاش با آنها مرا هم می فروخت   

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 189 بازدید