چرخ گردون

ای فلک گر مرا نمی زادی اجاقت کور بود ؟

من که خود راضی به این خلقت نبودم ، زور بود

من که باشم یا نباشم چرخ گردون لنگ نیست

من بمیرم یا بمانم هیچ کس دلتنگ نیست ...

 

/ 0 نظر / 15 بازدید