باران که می بارد

باران که می بارد ...                            دلم برایت تنگ تر می شود ....                                                                        راه می افتم ... بدون چتر .... من بغض میکنم ... ادامه مطلب
/ 24 نظر / 32 بازدید

حساسیت

نمی دانم چرا...                     چشمهایم ... !!!                                                  گاه گاهی بی اختیار خیس می شوند ...!!!                             می گویند حساسیت فصلیست ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 26 بازدید
اسفند 92
1 پست
دی 92
2 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
3 پست
مهر 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
3 پست
بهمن 91
2 پست
دی 91
4 پست
آذر 91
8 پست
آبان 91
6 پست
مهر 91
7 پست
شهریور 91
6 پست
مرداد 91
10 پست
تیر 91
10 پست
خرداد 91
21 پست
اسفند 90
42 پست
بهمن 90
2 پست
دی 90
1 پست
شهریور 90
6 پست
اسفند 88
3 پست
دی 88
2 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
1 پست
خرداد 88
2 پست
اسفند 87
2 پست
بهمن 87
1 پست
آذر 87
7 پست
آبان 87
6 پست