روزی خواهد رسید

 

 

 

روزی خواهد رســــــــید....

که دیگـــــــــر....

نه صدایم را بشنــــــــوی...

نه نگــــــــاهم را ببنی...

نه وجودم را حس کنـــــــــی....


و میشویی...با اشکت....

سنگ قبر خاک گرفته ی مرا.....

و ان لحظه است...که معنی تمام حرف های گفته و نگفته ام را میفهمی .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کیوان :چرا آدما فقط به فریاد هم می رسند ؟ 

چرا به سکوت هم نمی رسند ؟

 

/ 0 نظر / 17 بازدید