ترفند فتو شاپ

ایجاد جلوه متالیک در متن

برای این کار یک فایل جدید مناسب را باز کنید .یک linear gradient  از بالا به پائین و با رنگ دلخواه با استفاده از ابزار gradient به فایل اضافه کنید .

حال با استفاده از ابزار متن افقی horizontal type tool) ) نامی را که میخواهید برای متنتان استفاده شود را وارد کنید.

در نوار خصوصیات ابزار متن روی warp text  کلیک کنید.در اینجا می توانید هر کدام از جلوه ها و خصوصیات آنها را انتخاب کنید که در اینجا از  rise effect  با درصد پائینی از bend  استفاده میکنیم و روی OK کلیک می کنیم.

مسیری از متن به وسیله ی Create work Path<Type < Layer  ایجاد کنید مسیر جدید را می توانید در زیر پالت مسیر مشاهده کرد . لایه ی متن اصلی اکنون یا لغو و یا نامرئی می شود .

 با استفاده از direct Selection tool  مسیر را می توان به هر شکل دلخواه تغییر داد شما متوانید با کلیک و درگ کردن بر روی نقاط حروف و شکل آنها را تغییر دهید .

پس از کامل کردن مسیر یک لایه ی جدید ایجاد کنید و مسیر را با یک رنگ پر کنید برای این کار بهتر است با کلیک کردن روی دکمه ی Fill path در پائین پالت مسیر می باشد .

برای اضافه کردن Drop Shadow  باید جعبه ی محاوره ای Layer Style  را آورد که برای این کار راست کلیک کرده Blending Option  را انتخاب می کنیم.در  drop shadow ,Layer Style  را انتخاب کنید و آن را بطور دلخواه تنظیم کنید.

روی  bevel  و  emboss  کلیک کنید و برای Chisel , Technique  را انتخاب کنید . و مقدار عمق آن را افزایش دهید بطوری که متن بصورت برجسته نمایان شود . 

 برای اضافه کردن gradient overlay   آن را انتخاب کنید  برای آوردن Gradient Editor  روی  Gradient  کلیک کنید. نوعی از gradient را انتخاب کنید که شبیه به نوشته ها ی متالیک است. هنگامی که از  gradient  خاصی استفاده می کنید این نوع در  editor box  ظاهر میشود . اکنون می توانید  gradient  را به هر روشی که میخواهید تنظیم کنید .کلیک کردن روی  Paint wells  در زیر  gradient به شما اجازه می دهد تا بتوانید جای آنها حرکت دهید و یا رنگ را داخل متن حرکت دهید .

پس از اینکه gradient  را انتخاب کردید ، روی OK  کلیک کرده تا از  editor  خارج شوید . به جعبه ی محاوره ای Leyer Style  برگردیدو زاویه را طوری تنظیم کنید که  gradient  آرم را در زاویه راست برای نمایان کردن انعکاس ها در فلز به دو نیم تقسیم کند .در پایان برای لبه دادن به دور آرم Stroke را اضافه کنید . و

/ 0 نظر / 5 بازدید