چه زیباست بخاطر تو زیستن

 

چه زیباست بخاطر تو زیستن

 

 

وبرای تو ماندن بپای تو مردن وبه عشق تو سوختن؛

 

 

وچه تلخ وغم انگیز است، دور از توبودن، برای تو گریستن؛

 

 

و به عشق و دنیای تو نرسیدن؛ ایکاش می دانستی بدون تو،

 

 

مرگ گواراترین زندگیست؛ بدون تو وبه دور ازدستهای مهربانت،

 

 

زندگی چه تلخ وناشکیباست. ایکاش می دانستی مرز خواستن کجاست،

 

 

وایکاش میدیدی قلبی راکه فقط؛

 

 

برای تو می تپد

 

/ 0 نظر / 19 بازدید