پست های ارسال شده در مرداد سال 1391

باران که می بارد

باران که می بارد ...                            دلم برایت تنگ تر می شود ....                                                                        راه می افتم ... بدون چتر .... من بغض میکنم ... ادامه مطلب
/ 24 نظر / 32 بازدید

حساسیت

نمی دانم چرا...                     چشمهایم ... !!!                                                  گاه گاهی بی اختیار خیس می شوند ...!!!                             می گویند حساسیت فصلیست ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 26 بازدید

عشق

گفتی از عشق بگو                         یا کلامی از عشق                                              یا که تفسیر نما واژه ی عشق با تو از عشق چه بگویم                             ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 30 بازدید