پست های ارسال شده در اسفند سال 1390

من پیر شدم

                          من پیر شدم ،دیر رسیدی،خبری نیست                                 مانند من آسیــمه سر و دربـدری نیست                                     بســـیـار برای تـو نـوشـتـم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 20 بازدید

فریاد

حرفم، دردم...درد امروز نیست...حرف دیروز نیست...حرف بی وفایی است...بی مهری استنامردی استخودخواهی استآموختم...آموختم شکستن سهل استکه تحقیر، بی عیب استگذشتن ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 24 بازدید