گفت و گو با خدا

گفتم: خدایا از همه دلگیرم.

گفت: حتی از من؟

گفتم: خدایا دلم را ربوده اند.

گفت: پیش از من؟

گفتم: خدایا چه قدر دوری.

گفت: تو یا من؟

گفتم: خدایا تنهاترینم.

گفت:پس من؟

گفتم: خدایا کمک خواستم.

گفت: از غیر از من؟

گفتم: خدایا دوستت دارم.

گفت: بیش از من؟

گفتم: خدایا این قدر نگو من.

گفت: من تو هستم و تو من.

 

 

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید