ایجاد حالت انفجار نوری

 اگر به دنبال راهی هستید که جان تازه ای به یک لگو یا متن تایپ شده ای بدهید می توانید از دو تکنیک رایج glowing edge  ( لبه ی درخشان ) و یا drop shadow ( سایه اندازی ) استفاده  کنید . این روش بر پایه ی اصول تایپ روی الگوی خاصی است که می گوید هنگامی که چیزی روی یک زمینه ی شلوغ یا متحرکی قرار گرفته است در صورت وجود یک لبه ی متضاد بسیار آسان  دیده می شود . در این روش نور دهی به زمینه ی یک تصویر ، به میزان قابل توجهی متن یا لگو را از زمین جدا کنیم . این تکنیک تقریباً با هر لگو و متنی قابل اجرا است .

1-      لوگو را در هر جایی که می خواهید روی صفحه قرار دهید . در صورت لزوم برایقرار گرفتن در مرکز زمینه از ابزار  alignment  استفاده کنید .

2-      یک کپی از logo  توسط کپی کردن لایه ایجاد کنید . برای این انجام این کار به Duplicate Layer < layer   بروید لایه ی کپی شده را light 1   نام گذاری کنید . لایه ی کپیرا در بالای لایه ی اصلی قرار دهید .

3-      برای دادن حالت انفجاری به نوشته radial blur  را روی لایه کپی ( duplicate layer)   به کار بگیرید . به Radial  Blur< Blur < Filter   رفته و مقدار را روی 100 تنظیم کنید .  Blur Method  را روی Zoom  و  Quality  را روی  Good  قرار دهید . و سپس روی OK کلیک کنید .

4-      پر کردن اشعع های نور

5-       با فشار دان دکمه  D  رنگ های از پیش تنظیم شده را بار گذاری کنید . لایه ی  light 1  را با فشار دادن Ctrl و کلیک کردن لایه ی کوچک در پلت لایه ها باز کنید .Selection  را با فشار دادن Delete+ Alt  پر کنید .و برای Deselect  کردن به Deselect < Select بروید.

6-      گسترش حالت پراکندگی نور

مراحل Fill / Load / Blur  را تکرار کنید تا طول اشعه ها با اندازه ی دلخواه در آیند . شما می توانید آخرین فیلتر استفاده شده را با انتخاب Radial Blur < filter  دوباره اجرا کنید . این عمل آخرین فیلتر را با همان مقادیر استفاده شده قبلی به کار می کیرد . در این مثال این مرحله را سه بار تکرار کنید تا به جلوه دلخواهتان برسید .

7-      لایه ی درخشان ( (Light 1 را که در پشت لوگو قرار دارد توسط کشیدن آن به زیر لایه لوگو جا به جا کنی به صورتی که اشعه ها فرا تر بروند. اکنون می توانید یک تصویر زمینه را در پشت لوگو قرار دهید [حشزهفغ را طوری تنظیم کنید که به نظر بیاید رنگ دور لوگو را احاطه کرده است .

 


/ 0 نظر / 6 بازدید