من کیسم ؟

ای آسمان ! باور مکن ، کاین پیکر محزون منم
من نیستم ! من نیستم !
رفت عمر من ، از دست من
این عمر مست و پست من
یک عمر با بخت بدش بگریستم ، بگریستم
لیک عمر پای اندر گلم
باری نپرسید از دلم
من چیستم ؟ من کیستم ؟

 

 

/ 0 نظر / 16 بازدید