خدا حافظ

ای آفتاب به شب مبتلا خداحافظ

ای غریب واره دیر آشنا خداحافظ

به قله ات نرسانید بخت کوتاهم

بلند پایه ی بالا بلا خداحافظ

تو ابتدای خوش ماجرای من بودی

ای انتهای بد ماجرا خداحافظ

به بسترت نرسیدند کوزه های عطش

سراب تفته ی چشمه نما خداحافظ

میان ماندن و رفتن درنگ می کشتم

بگو سلام بگویم و یا خداحافظ

قبول می کنم از چشمهای معصومت

که بی گناه ترینی ولی خداحافظ

اگر چه با تو سرشتند سرنوشت مرا

ولی برای همیشه تو را خداحافظ

/ 2 نظر / 13 بازدید
مینا

با1پست جدید آپم بیا پیشم[چشمک]

پریسا

آهسته گفت: خدانگهدارت . در را بست و رفت . انسان ها چه راحت مسئولیت خودشان را به گردن خدا می اندازند