دلم تنگ است

   دلم تنگ است از این دنیا چرایش را نمی‌دانم

    من این شعر غم افزا را شبی صد بار می‌خوانم

                                    چه می‌خواهم از این دنیا، از این دنیای افسون کار

                قسم بر پاکی اشکم ، جوابم را نمی‌دانم

                                              شروع کودکی‌هایم سرآغاز غمی جانکار

         از آن غم تا به فرداها پر از تشویش، گریانم

                              بهار زندگی را من هزاران بار بوییدم

کنون با غصه می‌گویم خداوندا پشیمانم

            به سوی درگه هستی هزاران بار رو کردم

  الهی تا به کی غمگین در این غمخانه می‌مانم

                                  خدایا با تو می‌گویم، حدیث کهنه‌ی غم را

       بگو با من که سالی چند در این غمخانه مهمانم

                                                دلم تنگ است از این دنیا چرایش را نمی‌دانم

          ولی یک روز این غم را ز خود آهسته می‌رانم

 

/ 0 نظر / 4 بازدید