ساخت Dial-up Connection

برای ساختن یک Dial-up Connection باید مراحل زیر را به ترتیب انجام داد.
1- کلیک بر روی START
2- کلیک بر روی control panel
3- منوی نمایش را به صورت category در بیاورید
4-کلیک بر روی network and Internet connections
5- کلیک بر روی create a connection to the network at your workplace
6- کلیک بر روی Next
7- نوشتن نام شرکت و سپس کلیک بر روی Next
8- نوشتن شماره تلفن شبکه و سپس کلیک بر روی Next
9- اگر مایل به ایجاد یک میانبر بر روی میز کار (Dekstop) هستید در مقابل نوشته Add shortcut تیک گذاشته و بر روی Finish کلیک کنید.
توضیح اینکه می توانید از نوشتن نام شرکت و شماره تلفن شبکه در صورتی که از قبل Dial-up Connection نساخته باشید صرف نظر کنید.

/ 0 نظر / 13 بازدید