دلم برای کسی تنگ است

دلم برای کسی تنگ است که آفتاب صداقت را

.

.

.

به میهمانی گلهای باغ می آورد

 

و گیسوان بلندش را به بادها می داد

 

و دستهای سپیدش را به آب می بخشید

 

دلم برای کسی تنگ است

 

که چشمهای قشنگش را

 

به عمق آبی دریای واژگون می دوخت

 

و شعرهای خوشی چون پرنده ها می خواند

 

دلم برای کسی تنگ است

 

که همچو کودک معصومی

 

دلش برای دلم می سوخت

 

و مهربانی را نثار من می کرد

 

دلم برای کسی تنگ است

 

که تا شمال ترین شمال با من رفت

 

و در جنوب ترین جنوب با من بود

 

کسی که بی من ماند

 

کسی که با من نیست

 

کسی که . . .

 

- دگر کافی ست.

/ 0 نظر / 5 بازدید