غم

به غم کسی اسیرم که ز من خبر ندارد 

                             عجب از محبت من که در او اثر ندارد

غلط است هر که گوید دل به دل راه دارد

                          دل من ز غصه خون شد دل او خبر ندارد

......................................................................................................................

صدای من عاشق به آسمان برسد

                                     نخواست او به من خسته بی گمان برسد

شکنجه بیش از این که پیش چشم خودت

                                              کسی که یار تو بود ، به دیگران برسد

خدا  کند که ... نفرین نمیکنم نکند

                                               به او که عاشق او بوده ام زیان برسد

خدا کند فقط این عشق از سرم برود

                                                خدا کند فقط زود آن زمان برسد


 

/ 0 نظر / 3 بازدید