آتش

 

سکوتم را نکن باور

من آن آرامش سنگین پیش از قهر طوفانم

من آن خرمن

من آن انبار باروتم

که با آواز یک کبریت آتش می شوم یکسر

 

 

ر

/ 1 نظر / 3 بازدید
ساره دخترافغان

سلام خاک هر شب دعا کرد از ته دل خدا را صدا کرد يک شب آخر دعايش اثر کرد يک فرشته تمام زمين را خبر کرد و خدا تکه ای خاک برداشت آسمان را در آن کاشت خاک را توی دستان خود ورز داد روح خود را به او قرض داد خاک توی دست خدا نور شد پر گرفت از زمين دور شد راستی من همان خاک خوشبخت من همان نور هستم پس چرا گاهی اوقات اين همه از خدا دور هستم؟!