تو از یادم نخواهی رفت

شفق بر بال پروازم، تو از یادم نخواهی رفت

نگین حلقه رازم، تو از یادم نخواهی رفت

سبک بر تار گیسویت شبانه دل سفر می کرد

تو زیبا روی شهنازم، تو از یادم نخواهی رفت

به خواب دیده ام هر شب مثال قصه ها بودی

عزیز قصه پردازم، تو از یادم نخواهی رفت

دلم پروانه ای شیدا به باغ چشمهایت بود

تو ای تنها گل نازم، تو از یادم نخواهی رفت

طلوع عشق را یک شب چه مستانه ادا کردی

به سر مستی سر آغازم، تو از یادم نخواهی رفت

قسم خوردم به تنهایی به شبهای پریشانی

تو ای عشق غزل سازم، تو از یادم نخواهی رفت

اگرچه باختم با تو شرو شور جوانی را

فدایت هر چه می بازم، تو از یادم نخواهی رفت...

 

/ 0 نظر / 49 بازدید