آئینه جادویی

با استفاده از این ترفند شما قادر به ساخت تصاویر زیبایی هستید به عنوان مثال شما می توانید تصویر منعکس شده ای از غروب خورشید را در روی آب در جایی که آبی وجود ندارد را درست کنید کاری ساده و زیبا .

1-عکسی را برای نمونه باز می کنیم در فتوشاپ می توان اندازه واقعی کاری یک تصویر را تغییر داد برای این که متوجه بشوید به منوی  Canvas Size < Image  رفته . وقتی که برای اولین بار این منو را باز می کنیم مرکز جعبه  محاوره ای در شبکه چهار خانه ای سایه دار شده است . برای افزایش  canvas  size به وسیله ی چهار خانه سایه دار در هر چهار خانه دیگر canvas  size  را افزایش می دهیم و سپس در قسمت new size  ارتفاء یا عرض جدیدی را وارد می کنیم . برای نمونه اگر خواستیم همان غروب مثال قبلی را درست کنیم چهار خانه سایه دار را در بالا و وسط جعبه حرکت می دهیم  و سپس برای استفاده راحت تر از ارتفاء عکس اصلی را کمی بیشتر از دو برابر در new size  وارد می کنیم . پس از اینکه ارتفاء تصویر را افزایش دادیم تصویر بزرگتر شده و در پایین عکس به همان اندازه عکس محیطی سفید را مشاهده می کنید .

2- در مرحله دوم ساختن تصویر واژگون از تصویراول را دستور کار قرار می دهیم . برای این کار از ابزار marquee  استفاده می کنیم .سپس عکس را کپی کرده و صفحه ی جدیدی را با همان اندازه های تصویر اصلی باز می کنیم و عکس را در آنجا Paste می کنیم . برای واژگون کردن تصویر ( در این مورد عمودی ) به Flip Vertically < Transform < Edit  بروید . اکنون تصویر شما واژگون خواهد بود .

3- برای جلوه ی آینه جادویی با استفاده از ابزار Move  تصویر واژگون شده را در فضای خالی پایین عکس اصلی قرار می دهیم و هر دو تصویر را طوری با هم مماس می کنیم که مانند آینه شوند سپس با استفاده از  Flatten < Layers تصویر را مسطح می کنیم.


/ 0 نظر / 3 بازدید