ارزش قلب من

 

 

شیشه ای می شکند

یک نفر می پرسد ، که چرا شیشه شکست ؟

یک نفر می گوید شاید این رفع بلاست ،

دیگری می گوید شیشه را باد شکست ،

دل من سخت شکست هیچ کس هیچ نگفت ،

غصه ام را نشنید ، از خودم می پرسم

ارزش قلب من از شیشه ی پنجره هم کمتر بود ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 15 بازدید