از من نرنج

              از من نرنج  ...!!!

نه مغرورم...

           نه بی احساس ...!!!

 فقط خسته ام ...

          خسته از اعتماد  بیجا .

 

/ 0 نظر / 15 بازدید