شقایق طوفان

ماشقایق های طوفان خورده ایم،
سیلی ناحق فراوان خورده ایم،
ساقه ی احساسمان خشکیده است،
زخم ها از تیغ و طوفان خورده ایم،
هیچ کس ویرانیم را حس نکرد،
وسعت تنهاییم را حس نکرد،
درمیان خنده های تلخ من،
گریه ی پنهانیم را حس نکرد ،
درهجوم لحظه های بی کسی
،درد بی کس ماندنم را حس نکرد...

 

/ 0 نظر / 16 بازدید