وقتی نیست

وقتی نیست نباید اشک بریزی

باید بگذاری بغض ها روی هم جمع شوند

 و جمع شوند ....تا کوه شوند ، تا سخت شوند ،

همین ها تو را میسازد...

سنگت می کند درست مثل خودش !

باید یادت باشد حالا که نیست

اشکهایت را ندهی هرکسی  پاک کند ...میدانی؟

... آخر هرکسی لیاقت تو و اشکهایت را ندار

 

 

/ 3 نظر / 12 بازدید
keymoh

عالی بود موفق باشی

عاشقانه های حوا

دلم می خواست زمان را به عقب باز می گرداندم. نه برای اینکه آنهایی که رفتند را باز گردانم ، برای اینکه نگذارم بیایند که رفتنشان را هم نبینم. [لبخند]

اگر کسی یکبار به تو خیانت کرد این اشتباه از اوست ، اگر کسی دوبار به تو خیانت کرد این اشتباه از توست (شکسپیر)