تکرار

گاه گاهی که به تکرار تو دل میبندم

در دل خسته به رفتار خودم میخندم

شاهد مرگ خودم هستم و با این همه تو

در خیالت که از این حادثه ها خرسندم

آب شد تک تک اعضای درونم اما

بی سبب دل به خوشیهای سفر میبندم

 

/ 0 نظر / 17 بازدید