فریاد

حرفم، دردم...
درد امروز نیست...
حرف دیروز نیست...
حرف بی وفایی است...
بی مهری است
نامردی است
خودخواهی است
آموختم...
آموختم شکستن سهل است
که تحقیر، بی عیب است
گذشتن شیوه است
رفتن هدف
و در انتها دروغ، راحت است
سکوتم می آید...
اینک سکوت برایم، پر صداترین فریاد است

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید