قاصدک عشق

خوبم

خـــــــــــوبــــــــــم بـــــــــــاور کـــــنـــــیــــــد

اشــــکــها را ریــخــتــه ام  ...  غـــصـــه هــــا را خــــورده ام

نـــبـــودنــــهــــا را شـــــــمــــــــرده ام

ایــن روزهــا کــه مـیـگـذرد خـالــی ام

خـالـی از خــشــم ، نــفـــرت ، دلتــنگی و حتــی از عشــق

خــــــــالـــــی ام از احســــــاس

 

+   کیوان حقیقی ; ۱٠:٤٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٩/٧

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir