قاصدک عشق

» ۱۳٩٢/۱٠/۱٥ :: دلباخته
» ۱۳٩٢/٩/۱٦ :: مرغ باغ ملکوتم (مولانا)
» ۱۳٩٢/۸/٩ :: گفته بودند که از دل برود یار چو از دیده برفت
» ۱۳٩٢/٧/٢٩ :: ای تو به من از خود من خویش تر ( زنده یاد قیصر امین پور)
» ۱۳٩٢/٥/۱٦ :: ۱۳٩٢/٥/۱٦
» ۱۳٩٢/۳/۸ :: گاهی
» ۱۳٩٢/٢/۳۱ :: دلم غمگین غمگین است
» ۱۳٩٢/٢/٢٤ :: روح خسته
» ۱۳٩٢/٢/۱۸ :: اعتقادات
» ۱۳٩٢/٢/٤ :: دوست دارم دختر باشم
» ۱۳٩٢/۱/٢٩ :: ارزش قلب من
» ۱۳٩٢/۱/۱٦ :: قاصدک ها
» ۱۳٩٢/۱/۸ :: مخاطب های خاص
» ۱۳٩٢/۱/٤ :: شب برفی
» ۱۳٩۱/۱٢/٢٥ :: باید فراموشت کنم
» ۱۳٩۱/۱٢/٢٤ :: اومدم
» ۱۳٩۱/۱٢/۱٥ :: ویژه
» ۱۳٩۱/۱٢/٧ :: خورشید
» ۱۳٩۱/۱۱/٢٢ :: از عشق مکن شکوه
» ۱۳٩۱/۱۱/٩ :: همه چیز را یاد گرفته ام
» ۱۳٩۱/۱٠/٢٩ :: خدا شاهد است
» ۱۳٩۱/۱٠/٢٦ :: خسته ام از تو ... از خودم ...از زندگی
» ۱۳٩۱/۱٠/٢۳ :: قاصدک هان چه خبر آوردی ؟( اخوان ثالث)
» ۱۳٩۱/۱٠/۱٩ :: در قلب من
» ۱۳٩۱/۱٠/۱٤ :: شب ها (فریدون مشیری)
» ۱۳٩۱/۱٠/۳ :: سینه بی عشق مبادا!!!
» ۱۳٩۱/٩/۳٠ :: برایت می گویم تا بدانی
» ۱۳٩۱/٩/٢٧ :: روزی خواهد رسید
» ۱۳٩۱/٩/٢٤ :: مهتاب شبی ... (امیر حسین امیریان)
» ۱۳٩۱/٩/۱٩ :: خنجر از پشت
» ۱۳٩۱/٩/۱٦ :: قانون طبیعت
» ۱۳٩۱/٩/۱٢ :: به وقت مرگ بیا لحظه ای کنارم باش
» ۱۳٩۱/٩/٧ :: خوبم
» ۱۳٩۱/٩/٧ :: این نیز بگزرد
» ۱۳٩۱/۸/٢٩ :: همه گفتند فراموشش کن
» ۱۳٩۱/۸/٢٧ :: یه روز
» ۱۳٩۱/۸/٢٠ :: ببار باران
» ۱۳٩۱/۸/۸ :: خداحافظ
» ۱۳٩۱/۸/۸ :: چه زیباست بخاطر تو زیستن
» ۱۳٩۱/۸/٥ :: وقتی که حالت ازغم دنیا گرفته است (زهرا شعبانی )
» ۱۳٩۱/٧/٢٩ :: سرای بی کسی (هوشنگ ابتهاج "سایه")
» ۱۳٩۱/٧/٢٢ :: خدایا سرده این پایین ...
» ۱۳٩۱/٧/۱۸ :: حال من
» ۱۳٩۱/٧/۱٥ :: مجید خراطها
» ۱۳٩۱/٧/۱٤ :: آدم های ساده
» ۱۳٩۱/٧/۸ :: عشق مرده
» ۱۳٩۱/٧/۳ :: از من نرنج
» ۱۳٩۱/٦/٢٩ :: آشنا
» ۱۳٩۱/٦/٢٧ :: بگو چقدر باید بگزرد
» ۱۳٩۱/٦/٢٠ :: پنجره را می بندم (امیر حسین امیریان)
» ۱۳٩۱/٦/۱۸ :: وصله
» ۱۳٩۱/٦/۱۳ :: ۱۳٩۱/٦/۱۳
» ۱۳٩۱/٦/٧ :: دیر گاهیست که تنها شده ام
» ۱۳٩۱/٥/۳۱ :: بگـذار تـا فرو بـروم تــــوی منــجلاب
» ۱۳٩۱/٥/٢٦ :: باران که می بارد
» ۱۳٩۱/٥/٢۳ :: پنجره
» ۱۳٩۱/٥/۱٩ :: شراب شعر چشمان تو(فریدون مشیری)
» ۱۳٩۱/٥/۱٦ :: چرخ گردون
» ۱۳٩۱/٥/۱٠ :: من تو را دوست دارم
» ۱۳٩۱/٥/۸ :: حساسیت
» ۱۳٩۱/٥/٥ :: خسته ام
» ۱۳٩۱/٥/۳ :: عشق
» ۱۳٩۱/٥/٢ :: شده از یار نصیب دل ما ! بی خبری....
» ۱۳٩۱/٤/۳۱ :: غم من
» ۱۳٩۱/٤/٢۸ :: سودای محال
» ۱۳٩۱/٤/٢٥ :: لیلای زمین
» ۱۳٩۱/٤/٢٠ :: از اون روز اول
» ۱۳٩۱/٤/۱۸ :: همسفر
» ۱۳٩۱/٤/۱۳ :: بی عشق سر مکن که دلت پیر می شود
» ۱۳٩۱/٤/۱٠ :: خدایا سرده این پایین ...
» ۱۳٩۱/٤/٧ :: تولدم مبارک
» ۱۳٩۱/٤/٦ :: حالا که تو دوستم نداری چه کنم؟
» ۱۳٩۱/٤/۱ :: تو که رفتی ( شایان نجاتی)
» ۱۳٩۱/۳/۳٠ :: زانوی غم
» ۱۳٩۱/۳/۳٠ :: ته دنیای بدون تو
» ۱۳٩۱/۳/٢۸ :: بی نگاهِ عشق
» ۱۳٩۱/۳/٢٥ :: نیمه شب بود
» ۱۳٩۱/۳/٢٤ :: خدا حافظ
» ۱۳٩۱/۳/٢٢ :: سالها رفت
» ۱۳٩۱/۳/٢۱ :: دل داده ام بر باد
» ۱۳٩۱/۳/٢٠ :: خاطرات
» ۱۳٩۱/۳/۱۸ :: حماقت
» ۱۳٩۱/۳/۱۸ :: یک صندلی،دو،سه خط حرف و یک طناب
» ۱۳٩۱/۳/۱۸ :: خسته
» ۱۳٩۱/۳/۱٧ :: اسیر بند قاف و شین و عینم(محمد مهدی بازاری)
» ۱۳٩۱/۳/۱٦ :: تکرار
» ۱۳٩۱/۳/۱۳ :: دیرگاهیست که تنها شده ام
» ۱۳٩۱/۳/۱۳ :: گفتی: غزل بگو!
» ۱۳٩۱/۳/۱۳ :: دیشب به یاد تو تنها گریستم
» ۱۳٩۱/۳/۱۳ :: دلم می سوزد
» ۱۳٩۱/۳/۱۱ :: دار
» ۱۳٩۱/۳/٩ :: شقایق طوفان
» ۱۳٩۱/۳/٤ :: وقتی نیست
» ۱۳٩۱/۳/٢ :: چشم های تو
» ۱۳٩۱/٢/٢٩ :: شقایق
» ۱۳٩۱/٢/٢٩ :: عشق بیهوده
» ۱۳٩۱/٢/٢٧ :: از سخن چینان شنیدم آشنایت نیستم
» ۱۳٩۱/٢/٢٦ :: خیلی عاشق تو بودم ...
» ۱۳٩۱/٢/٢٥ :: سلام
» ۱۳٩۱/٢/۱٩ :: تو به آرزو رسیدی(امیر حسین امیریان)
» ۱۳٩۱/٢/۱٩ :: بی وفایی ( امیر حسین امیریان)
» ۱۳٩۱/٢/۱٦ :: بی گل روی تو ای دوست،
» ۱۳٩۱/٢/۱٦ :: اگر روزی بر سر مزارم آمدی
» ۱۳٩۱/٢/۱٤ :: قاصدک
» ۱۳٩۱/٢/۱٢ :: من این پایین... تو ...
» ۱۳٩۱/٢/۱ :: زندگی رسم خوشایندی نیست
» ۱۳٩۱/٢/۱ :: غم عشق
» ۱۳٩۱/٢/۱ :: چه زیبا بود
» ۱۳٩۱/۱/۳٠ :: سوختم در آتش پر سوز عشق
» ۱۳٩۱/۱/٢٩ :: تیر
» ۱۳٩۱/۱/٢۸ :: خالی تر از سکوتم
» ۱۳٩۱/۱/٢٦ :: مرگ قو
» ۱۳٩۱/۱/٢٦ :: دلم تنگ است
» ۱۳٩۱/۱/٢٥ :: تو از یادم نخواهی رفت
» ۱۳٩۱/۱/٢٥ :: من کیسم ؟
» ۱۳٩۱/۱/٢۳ :: غزل
» ۱۳٩۱/۱/٢۳ :: عادت
» ۱۳٩۱/۱/٢٠ :: محمل بدار ای ساروان
» ۱۳٩۱/۱/۱۸ :: عشق و ازدواج
» ۱۳٩۱/۱/۱۸ :: سیرم از زندگی
» ۱۳٩۱/۱/۱٦ :: با تو ... بی تو ...
» ۱۳٩۱/۱/۱٥ :: رفتیم و کس نگفت ز یارا ن که یار کو؟(سیمین)
» ۱۳٩۱/۱/۱٥ :: من به رغم دل بی مهر تو دلدار گرفتم
» ۱۳٩۱/۱/۱۳ :: دلم تنگ است
» ۱۳٩۱/۱/۱۳ :: من که گفتم این بهار افسردنی است
» ۱۳٩۱/۱/۱٢ :: مرا دوست نداری
» ۱۳٩۱/۱/۱۱ :: دلم گرفت
» ۱۳٩۱/۱/۱٠ :: بس است نغمه سرایی
» ۱۳٩۱/۱/٩ :: روز مرگم
» ۱۳٩۱/۱/۸ :: دیدی ای دل
» ۱۳٩۱/۱/٧ :: عید ( کارو)
» ۱۳٩۱/۱/٦ :: اشک بیماری
» ۱۳٩۱/۱/۳ :: بی تو
» ۱۳٩۱/۱/۳ :: تنهایی
» ۱۳٩٠/۱٢/٢٩ :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٩
» ۱۳٩٠/۱٢/٢٩ :: بی تو اما چه بهاری
» ۱۳٩٠/۱٢/٢٧ :: بهار غم انگیز
» ۱۳٩٠/۱٢/٢٧ :: چه بهاری
» ۱۳٩٠/۱٢/٢٧ :: دوستت ندارد
» ۱۳٩٠/۱٢/٢٦ :: دود می خیزد
» ۱۳٩٠/۱٢/٢٥ :: جدایی
» ۱۳٩٠/۱٢/٢٤ :: چیزی نمی تونم بگم
» ۱۳٩٠/۱٢/٢۳ :: دست عشق
» ۱۳٩٠/۱٢/٢٢ :: من پیر شدم
» ۱۳٩٠/۱٢/٢٢ :: مرگ
» ۱۳٩٠/۱٢/٢۱ :: مرده شور مرام زمانه را برده است
» ۱۳٩٠/۱٢/٢۱ :: مناجات
» ۱۳٩٠/۱٢/۱٩ :: دل خراب
» ۱۳٩٠/۱٢/۱٧ :: هرکه عاشق شد
» ۱۳٩٠/۱٢/۱٧ :: بهانه
» ۱۳٩٠/۱٢/۱٧ :: فریاد
» ۱۳٩٠/۱٢/۱٦ :: زندگی خاکستری
» ۱۳٩٠/۱٢/۱٦ :: دختر لوچ
» ۱۳٩٠/۱٢/۱٥ :: دلم برای کسی تنگ است
» ۱۳٩٠/۱٢/۱٥ :: شرح پریشانی
» ۱۳٩٠/۱٢/۱۳ :: مرگ لیلا
» ۱۳٩٠/۱٢/۱۳ :: برو ای دوست برو (کارو)
» ۱۳٩٠/۱٢/۱٢ :: یار ما
» ۱۳٩٠/۱٢/۱٢ :: عشق
» ۱۳٩٠/۱٢/۱۱ :: چیزی نمی تونم بگم
» ۱۳٩٠/۱٢/۱۱ :: عروس
» ۱۳٩٠/۱٢/۱۱ :: مجنون صد لیلا
» ۱۳٩٠/۱٢/۱۱ :: گفت و گو با خدا
» ۱۳٩٠/۱٢/۱۱ :: مناجات نامه
» ۱۳٩٠/۱٢/۱۱ :: ای خدا غصه نخور
» ۱۳٩٠/۱٢/٩ :: آسمان عشق
» ۱۳٩٠/۱٢/٩ :: خاک
» ۱۳٩٠/۱٢/٩ :: عاشق سوخته
» ۱۳٩٠/۱٢/٩ :: مرگ من
» ۱۳٩٠/۱٢/٩ :: سخن عشق
» ۱۳٩٠/۱٢/٩ :: در آن نفس که بمیرم در آرزوی توباشم
» ۱۳٩٠/۱٢/۸ :: آتش
» ۱۳٩٠/۱٢/۸ :: خدایا
» ۱۳٩٠/۱٢/٧ :: بزن باران
» ۱۳٩٠/۱٢/٧ :: مگس
» ۱۳٩٠/۱٢/٦ :: آغوش
» ۱۳٩٠/۱۱/٢۸ :: تهیه نسخه پشتیبانی از درایور
» ۱۳٩٠/۱۱/۱٧ :: اگه می تونه غریبه
» ۱۳٩٠/۱٠/٢۳ :: خورشید
» ۱۳٩٠/٦/٢٤ :: خطای چشم
» ۱۳٩٠/٦/٢٤ :: عشق من
» ۱۳٩٠/٦/٤ :: دل
» ۱۳٩٠/٦/٤ :: زندگی
» ۱۳٩٠/٦/۳ :: لیلا
» ۱۳٩٠/٦/۳ :: جفا
» ۱۳۸٩/٢/۱٢ :: غم
» ۱۳۸٩/۱/٢٥ :: ترفند فتو شاپ
» ۱۳۸٩/۱/٢٥ :: اصلاح قرمزی چشم
» ۱۳۸٩/۱/٢٥ :: ایجاد دود در تصویر
» ۱۳۸٩/۱/٢٥ :: ایجاد حالت انفجار نوری
» ۱۳۸٩/۱/٢٥ :: آئینه جادویی
» ۱۳۸٩/۱/۱۱ :: ایجاد جلوه ی متالیک در متن
» ۱۳۸۸/۱٢/٢٩ :: شعری زیبا از کتاب هد هد میزا
» ۱۳۸۸/۱٢/۱٧ :: رفع عیب از سخت افزار کامپیوتر
» ۱۳۸۸/۱٢/۱٧ :: از بین بردن سوابق سایت ها
» ۱۳۸۸/۱٠/۱۳ :: نحوه آپدیت نود 32
» ۱۳۸۸/۳/۱۸ :: متوقف کردن برنامه هایی که پس از بالا امدن ویندوز به صورت خود کار اجرا میشوند
» ۱۳۸۸/۳/۱۸ :: قطع کردن صدایبلند گوی داخل کیس
» ۱۳۸۸/٢/٢٤ :: اشکال در هارد دیسک های 512
» ۱۳۸۸/۱/٦ :: عبور کد محافظتی ویندوز
» ۱۳۸٧/۱٢/٢۸ :: روشی برای ارسال عکس رنگی با اس ام اس
» ۱۳۸٧/۱٢/٢۸ :: جستجو در رایانه(serch )
» ۱۳۸٧/۱۱/۸ :: نصب درایو در ویندوز xp
» ۱۳۸٧/٩/٤ :: خاموش کردن سیستم بدون بسته شدن برنامه های در حال اجرا(Hibernate)
» ۱۳۸٧/٩/٤ :: ساخت Dial-up Connection
» ۱۳۸٧/٩/٤ :: آدرس های را که در مرورگر نیاز ندارید پاک کنید
» ۱۳۸٧/٩/٤ :: آموزش پارتیشن بندی
» ۱۳۸٧/٩/٤ :: استفاده از دستگاه فلاش به عنوان رم در ویندوز ویستا
» ۱۳۸٧/۸/۳٠ :: تنظیم اتوماتیک مدت زمان روشن بودن رایانه
» ۱۳۸٧/۸/۳٠ :: مدت زمان روشن بودن رایانه
» ۱۳۸٧/۸/٢٦ :: راهنمای جامع خطاهای مودم
» ۱۳۸٧/۸/٢٦ :: cpu چیست
» ۱۳۸٧/۸/٢٦ :: bios چیست
» ۱۳۸٧/۸/۱٩ :: اموزش ارسال اهنگ با اس ام اس
design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir